Bli av med tennisarmbåge och musarm.

Hur känns tennisarmbåge?

Tennisarmbåge är en smärta som uppstår på utsidan av överarmen vid armbågen. Det är vanligtvis orsakat av överbelastning som kan uppstå plötsligt och orsaka funktionsnedsättning och smärta. Skelettet ger muskler och senor en plats att fästa in i kroppen för att röra sig på ett stabilt och rörligt sätt. Smärta vid knölarna på armbågen kallas tennisarmbåge om det är på utsidan och golfarmbåge om det är på insidan. Symtom inkluderar en molande vilovärk och smärta vid användning av armen. Andra områden som axlar och handleder kan också påverkas. Orsaken till smärtan är vanligtvis överbelastning av ett område som kan uppstå vid ovana och belastande aktiviteter. Tennisarmbåge är inte nödvändigtvis en inflammation, men en smärta i armbågens yttersida.

Vanligaste symtomen

Man kan beskriva tillståndet som att man upplever smärta i över- och underarmen samt vid armbågsknölen när man använder armen. Vanliga rörelser som att skruva av lock på burkar eller lyfta vattenkannor kan vara smärtsamma eller omöjliga på grund av bristande kraft. Rotation av underarmen kan också förvärra smärtan. Smärtan kan också påverka kroppens rörelsemekanik och leda till kompensering och överbelastning av andra områden som axeln eller handleden. Därför kan det vara smärtsamt att använda handen och använda en dator med mus.

Hur får man tennisarmbåge?

Smärta vid armbågen kan uppstå av olika anledningar, men oftast beror det på överbelastning av ett specifikt område som genererar för mycket stimuli till nervsystemet. Det är vanligt att smärtan uppstår efter att man utfört något ovant eller belastande, som trädgårdsarbete, snickrande, målande eller intensiva perioder vid datorn.

Enligt manuell medicin och helhetstänk kan smärtan i armbågen vara en indikation på att det finns andra problem i kroppen som leder till överbelastning av armbågen. Till exempel kan en stel nacke eller ett skulderblad som inte fungerar som det ska, leda till att armbågen belastas för mycket vid arbete eller idrott. Det är också vanligt att vissa personer får problem med armbågen medan andra som utför samma aktiviteter inte upplever smärta. Detta kan tyda på att det inte är aktiviteten i sig som är problemet, utan snarare att kroppen inte fördelar krafterna optimalt.

Hur kan man lindra tennisarmbåge?

Tennisarmbåge är ett smärtsamt tillstånd som kan lindras genom åtgärder som minskar belastningen och främjar läkningstiden. Det är viktigt att vila armen från smärtsamma rörelser och använda andra armen/handen istället. Korta pauser och undvikande av ensidiga rörelser är också rekommenderat. För personer som sitter vid datorn mycket kan en avlastande yta för handleden vara en bra lösning. Det är också viktigt att hålla igång blodcirkulationen genom att röra på armen och använda den så mycket som möjligt. Träning är viktig, och om man har fått ett träningsprogram av en fysioterapeut eller arbetsterapeut bör man följa det noggrant. Om inte, kan man varsamt testa sig fram. Att kyla med is på utsidan av armbågen kan också lindra smärtan och påskynda läkningen.

Detta kan du göra för att bli av med smärta i armbågen

Om du har drabbats av tennisarmbåge finns det olika behandlingar som du kan prova för att lindra dina besvär och snabba på läkningsprocessen. Träning är den första behandlingen som du får prova, där du successivt ökar belastningen på ett skonsamt sätt. Det är viktigt att undvika belastningsskador genom att arbeta och använda kroppen på ett sätt som är ergonomiskt och stretcha regelbundet.

En annan behandlingsmetod är att använda en TENS-apparat eller akupunktur för att lindra smärta. Att kyla ned det drabbade området med en ispåse kan också lindra besvären. Receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller NSAID kan också hjälpa.

Stötvågsbehandling är en annan metod som kan användas för att påskynda läkningen. Behandlingen innebär att ljudvågor överför tryck till det område som gör ont.

Behandling med lågenergilaser kan också hjälpa till att lindra smärta. Laserljus förs över från ett pennliknande instrument till det område som ska behandlas, med syftet att verka smärtlindrande.

I vissa fall kan kortisoninjektioner användas för att lindra smärta, men det används mer sällan eftersom det kan öka risken för återfall och långvariga besvär. Det är alltid bäst att konsultera en läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut innan du påbörjar någon behandling.