Hur fungerar Masalo Armbågsskyddet?

Masalo arbetar efter motkraftsprincipen, vilket innebär att skyddet jobbar som en motkraft mot de drabbade området. 

KÖP NU

Testa själv och upplev skillnaden